Så här lägger du fram ett förslag

I ett husbolag fattas beslut om energirenoveringar av husbolagets bolagsstämma. Varje bostadsägare, det vill säga aktieägare i husbolaget, har rätt att föreslå ärenden för behandling i bolagsstämman. Gör årets effektivaste miljögärning och föreslå att styrelsen för ditt husbolag börjar arbeta för att förbättra energieffektiviteten på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

Priset på en energiutredning i relation till ett bostadshöghus budget är mycket liten, vanligtvis några tusen euro. I nästan alla höghus är det möjligt att hitta kostnadseffektiva förbättringsområden. Genom utredningen kan dessa alternativ, priset på dem och återbetalningstiden synliggöras. Att beställa utredningen förbinder inte husbolaget till något.

 • 1. Nu är rätt tid att agera – be att frågan tas upp på husbolagets föredragningslista!

  Husbolagens bolagsstämmor hålls vanligen på våren. Du har rätt att föreslå ärenden som ska tas upp på bolagsstämmans föredragningslista om du äger en lägenhet i husbolaget.

  Bolagsstämman kan fatta beslut enbart om ärenden som meddelats aktieägarna i förväg genom bolagsstämmans föredragningslista. Meddela husbolagets styrelse och/eller disponent i god tid före bolagsstämman om att du vill diskutera ärendet.

 • 2. Att ge styrelsen fullmakt är första steget

  Eftersom en renovering förutsätter omsorgsfull planering och utredningar, är det inte förnuftigt att direkt föreslå att bolagsstämman ska utföra en energirenovering.

  Föreslå istället att styrelsen för ditt husbolag ges fullmakt att beställa en energiutredning, som grundligt undersöker alla sätt på vilka byggnadens energiförbrukning kan förbättras på ett kostnadseffektivt sätt.

  När utredningen är genomförd är det betydligt enklare att bedöma hurdan energirenovering ni vill utföra och få husbolagets aktieägare att understöda en mer detaljerad beredning av energirenoveringen.

 • 3. Formulera ditt förslag väl

  Förslaget till bolagsstämmans föredragningslista kan till exempel formuleras så här:

  Som aktieägare önskar jag att bolagsstämman behandlar och beslutar om att en energiutredning ska genomföras i husbolaget. Därför ber jag att mitt förslag om en energiutredning läggs till på bolagsstämmans föredragningslista.

  Utredningen ska i tillräckligt stor omfattning åtminstone reda ut lönsamheten för olika energieffektivitetsåtgärder, möjligheterna att öka andelen förnybar energi och dess lönsamhet samt eventuella fördelar med att byta ut det huvudsakliga uppvärmningssystemet.

  Om man i utredningen hittar ekonomiskt lönsamma sätt att förbättra energieffektiviteten kan man på ett separat beslut av husbolaget börja främja dessa. Att utreda åtgärdernas lönsamhet förbinder ännu inte husbolaget till någonting, det vill säga det är riskfritt att göra utredningen.

  En annan fördel med att beställa en energiutredning är att ARA under åren 2020–2022 beviljar husbolag energibidrag för renoveringar som förbättrar energieffektiviteten, vilket innebär att ifall utredningen uppdagar förslag som är genomförbara är det möjligt att under de kommande åren få bidrag för dem.

  Jag föreslår att vi beslutar om beställningen av en utredning i bolagsstämman och att den egentliga beställningen görs av husbolagets styrelse och disponent.

 • 4. Delta i bolagsstämman

  Du behöver inte veta hur energieffektiviteten i ett husbolag kan förbättras eller känna till tekniska detaljer. En energiutredning beställs just därför att yrkespersoner genom den kan bedöma och beräkna värdet av olika alternativ. Efter utredningen kan man diskutera resultaten och börja planera eventuella renoveringar mer i detalj. Ingen stress alltså!

 • 5. Utnyttja gratis experthjälp

  Vill ni ha rådgivning eller en objektiv expert med på en bolagsstämma? Helsingfors stad erbjuder husbolag kostnadsfri hjälp i alla skeden av energirenoveringar. Läs mer »