Varför lönar det sig att göra en energirenovering?

En energirenovering lönar sig eftersom den är till nytta för bostädernas ägare. I nästan alla höghus i Helsingfors kan man förbättra energieffektiviteten på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

I ett höghus kan det till och med vara möjligt att halvera uppvärmningskostnaderna genom en energirenovering. Det innebär att skötselvederlaget och boendekostnaderna minskar betydligt och ger med tiden betydande inbesparingar, eftersom uppvärmningen är den största enskilda utgiftsposten i ett husbolag. En energirenovering har också en positiv inverkan på bostadens värde.

Vissa energirenoveringar förbättrar också boendekomforten. När fönstrens och väggarnas värmeisolering och ventilationen förbättras, slipper man besvär med hetta, kyla eller drag i bostaden.