Vad kostar en energirenovering?

Priset för en energirenovering beror på hurdan renovering eller helhet det är fråga om. Ofta är det möjligt att göra energirenoveringen vederlagsneutralt, så att hela renoveringen finansieras genom inbesparingarna och bolagsvederlaget inte behöver höjas på grund av renoveringen. I bästa fall kostar energirenoveringen alltså i praktiken ingenting, och med tiden börjar den ge inbesparingar.

Återbetalningstiden för en större energirenovering är vanligtvis 10–15 år. För mindre renoveringar är återbetalningstiden kortare.

Renoveringar kan också finansieras exempelvis genom kompletteringsbyggande. Finansieringsalternativen blir hela tiden mer mångsidiga.