Är en energirenovering en stor miljögärning?

Ja! En energirenovering är den största miljögärningen som ett husbolag kan göra. Byggnadernas energiförbrukning är den största källan till koldioxidutsläpp i Helsingfors, och förbättring av energieffektiviteten i gamla bostadshus är viktigt för att Finland ska kunna uppnå sina mål i fråga om bekämpningen av klimatförändringen. Över hälften av koldioxidutsläppen i Helsingfors kommer från bostäders och andra byggnaders energiförbrukning. Därför uppmuntrar staden också privata fastighetsägare till energirenoveringar.