Vad är en energirenovering?

Med en energirenovering avses en renovering där en byggnads energieffektivitet förbättras och/eller man tar i bruk förnybar energi i byggnaden. En energirenovering är ofta en kombination av olika åtgärder.

I ett höghus kan en energirenovering exempelvis innebära att man tar i bruk jordvärme eller installerar ett system för tillvaratagande av värme. För sådana renoveringar behöver man i allmänhet inte vänta på en stor totalrenovering, utan de är till nytta som sådana, och man kan bo i bostaden som normalt under renoveringen.

För vissa renoveringar är det i allmänhet mest ekonomiskt lönsamt att vänta på nästa stora renovering. I samband med planeringen av en fönster- och fasadrenovering bör man utreda möjligheterna att värmeisolera exempelvis fönstren, taket och fasaden.

Hittade du inte den information du letade efter? Om du har frågor kan du vända dig till stadens energiteam »