Ta kontakt

Energianeuvontatiimi ryhmäkuvassa

Opartisk och avgiftsfri energirådgivning för husbolag

Helsingfors stads energiexperter erbjuder oberoende rådgivning för husbolag som är intresserade av att utreda hur husbolaget kan förbättra sin energieffektivitet och genomföra en energirenovering som är ekonomiskt lönsam.

Stadens rådgivning är avgiftsfri och opartisk, och den är avsedd för husbolag i Helsingfors. Energirådgivningstjänsten för husbolag ansvarar för rådgivningen.

Så här stöder och hjälper vi husbolag

Rådgivning erbjuds i renoveringens alla skeden, från planeringen till genomförandet. Husbolagen kan till exempel be att en energiexpert är närvarande vid ett styrelsemöte eller en bolagsstämma. Experterna kan också berätta om olika energirenoveringsalternativ eller lyckade exempel vid andra husbolag. Vi kan hjälpa till exempel med att

  • komma igång och lära sig om ämnet
  • preliminärt utreda möjliga energiåtgärder för husbolaget
  • bedöma de energiutredningsofferter och entreprenadanbud som husbolaget fått
  • installera laddpunkter för elbilar

Husbolagen ansvarar själva för beställningen, genomförandet och betalningen av energiutredningar och -renoveringar.

Småhusinvånare i Helsingfors kan kontakta HRM:s energirådgivning.