En energirenovering räddade ett höghus från 70-talet

I takt med urbaniseringsboomen byggdes höghus i Östra Böle på 1970-talet i vidsträckthet av en stadsdel. För tillfället har många av dem ett stort behov av energirenovering.

Energirenovering av Bostads AB Stinsgatan 2 i Östra Böle inleddes på grund av läckande elementfogar. Konstruktionen var ställvis svag då fukt kom in. I stället för att bara reparera fogarna fick bostadsaktiebolaget planera en omfattande energirenovering.

Energirenoveringen var lönsam

Man började planera renoveringen snabbt men systematiskt.

Enligt renoveringsplanen bestämdes att i huset måste man genomföra en fasadrenovering med tilläggsisolering och värmerappning. Därtill byttes husets alla fönster. Eftersom uppvärmning var en av husets största energifrossare bestämde man att även genomföra värmeåtervinning.

Renoveringen genomfördes noggrant med konkurrensutsatta experter. Renoveringens totala kostnader var några miljoner men budgeten höll.

”Bostadsaktiebolaget är så stort att då är renoveringskostnaderna så här omfattande. Om vi inte hade genomfört dessa renoveringar skulle fördröjningen ha kostat mer”, preciserar Matti Lehtonen, ordförande i bostadsaktiebolagets styrelse.

Cirka 200 000 euros besparingar på kort tid

Redan nu har renoveringen varit mycket lönsam. Fjärrvärmekostnaderna är hälften så stora och även koldioxidavtrycket har minskats avsevärt. Nuförtiden kan man även kontrollera koldioxidavtrycket i ett bostadsaktiebolag med en ny teknik.

”Apparaturen för att tillvarata värme startades i november 2018. Under denna tid har man sparat knappa 190 000 euro i bostadsaktiebolaget”, gläder Lehtonen.

För renoveringen tog man ett banklån på 15 års lånetid. En del av delägarna betalade lånet på en gång och resten betalar det i kapitalvederlaget. Situationen granskas på nytt varje år i ljuset av besparingarna.

Moderniseringen av husen fortsätter

Härnäst planerar man att renovera bilhallen och elektrifiera alla bilplatser. Man har diskuterat installeringen av solceller i husets tak och även möjligheten till jordvärme intresserar. Den väl genomförda energirenoveringen gav en positiv attityd även för framtidens renoveringar.

”Om alla bostadsaktiebolag i Helsingfors skulle göra det, skulle energibesparingen vara stor och hela stadens koldioxidavtryck skulle avsevärt minskas”, uppmuntrar Matti Lehtonen.

Matti Lehtonen ger fyra tips för en lyckad renovering 

  1. Utför en grundlig konditionsutredning.Man ska inte inleda en renovering enligt magkänslan. En konditionsutredning ger fakta om renoveringsbehoven som bostadsaktiebolaget kanske inte vet om.
  2. Ta reda på experters referenser och bakgrunder. Tillräckliga utredningar och referenser är viktiga för att man i bostadsaktiebolaget kan vara säkra på de fattade besluten.
  3. Minimera överraskningar.Det lönar sig om konkurrensutsättningshandlingarna är genomtänka och tillräckligt omfattande. I finansieringsplanen bör man ta hänsyn till en viss marginal för överraskningar.
  4. Informera de boende.Välj lämpliga kommunikationsmedel för att informera de boende så att renoveringen lättare kan genomföras.

Läs mer om hur du effektivt inleder en energirenovering även i ditt bostadsaktiebolag.

Företagspresentation: Helsingfors stads team för energiexperterna erbjuder opartisk rådgivning med låg tröskel i energirenoveringens olika skeden. Tjänsten är gratis och avsedd för alla bolag för bostadshöghus i Helsingfors.