Husbolag i Sockenbacka lyckades med sin energirenovering: ”Vi ångrar varje år som vi inte började!”

Sulkapolun kerrostalo yläviistosta kuvattuna, takana metsää

I Sockenbacka, på en klippa omringad av skog, ligger tre höghus på åtta våningar som byggdes på 70-talet. På deras tak blåser maskiner ut ovanligt kall luft till kråkornas förtret. Fåglarna lär väl dock vara de enda stadsbor som märker att en energirenovering har gjorts i byggnaderna i husbolaget Fjäderstigen 6.

Vad gjordes i renoveringen?

I energirenoveringen genomfördes värmeåtervinning av frånluften i byggnaderna. I husbolaget finns maskinell frånluftsventilation, vilket innebär att man samtidigt kunde förnya luftutsugarna på taket som hade kommit till slutet av sin livslängd.

”Förnyandet av utrustningen skulle ändå ha kostat tiotusentals euro”, berättar ordförande för husbolaget Fjäderstigen 6 Markus Tuukkanen.

Nu tas värmen från den utgående inomhusluften tillvara så effektivt att den cirka 21-gradiga luften till sist kommer ut som 2-gradig. På så sätt eldar inte husbolaget längre sin betalda värme för kråkorna.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja kokeilee ilman lämpötilaa katolla
Markus Tuukkanen på taket på Fjäderstigen 6 A, till vänster blåser värmeåtervinningsmaskinen ut kall luft.

Husbolaget Fjäderstigen 6 har alltid haft ett starkt önskemål att spara på energi, pengar och miljön, och energirenoveringen var en naturlig del av denna helhet.

”Renoveringen var inte en medlems snilleblixt, utan hela husbolagets styrelse var synnerligen upplyst”, berömmer Tuukkanen.

Energirenoveringen hade funnits i husbolagets långsiktiga planer redan en längre tid, så aktieägarna har varit medvetna om den. På bolagsstämman hade man redan långt innan beslutet berättat att renoveringen framskrider. Styrelsen hade alltså exemplariskt aktivt hållit alla underrättade, och det underlättade beslutsfattandet.

Beslutet om värmeåtervinningsrenoveringen var överraskande enhälligt ur husbolagets synvinkel.

”Egentligen var kommentarerna, det låter bra och det understöder vi. Man behövde inte börja rösta. I början av bolagsstämman berättade en representant från Tom Allen [entreprenören] lugnt och sansat, utan säljargument, om saken och gav bakgrundsfakta om beslutet. Vi hade möjlighet att rationellt gå igenom saken och med hjälp av siffror närma oss det som är vettigt och det som inte är det”, berättar ordförande Tuukkanen.

Lämpöpumput taloyhtiön lämmönjakohuoneessa
Det finns två stycken gråa frånluftsvärmepumpar (till vänster på bilden) i värmedistributionsrummet på Fjäderstigen 6.

Ytterts viktigt i energirenoveringen på Fjäderstigen var att hitta en bra partner som tjänsteleverantör. Husbolaget ville ha en teknologiskt stark partner som skulle erbjuda lösningar och inte bara en apparat.

Tuukkanen rekommenderar att husbolag överväger valet av affärspartner ur ett långsiktigt perspektiv, eftersom processerna räcker flera år och utrustningen också måste underhållas efter renoveringen.

”Om växelverkan med tjänsteleverantören känns tungrodd redan från början, så hur i hela friden skulle den förändras efter det?” resonerar Tuukkanen och fortsätter: ”På sätt och vis är det lika viktigt som att välja partner i ett parförhållande!”

Fastän man hittade en bra partner till energirenoveringen på Fjäderstigen, och styrelsen var upplyst och enhällig, räckte hela renoveringsprocessen ändå många år. Husbolaget skaffade de första anbuden som stöd för diskussionen 2014, och renoveringen slutfördes till slut år 2018. Överraskande förseningar orsakades av faktorer som inte hade något med husbolaget att göra, såsom byggnadstillsynens riktlinjer om placeringen av kollektorslangar samt Helens verksamhet gällande dimensioneringen av fjärrvärme.

Var renoveringen lönsam?

Energirenoveringen har varit lönsam för husbolaget: varje år sparar man cirka 30 000 euro i lägre uppvärmningskostnader.

”Om det för oss i utgångsläget 2018 gick cirka 100 000 euro per år i uppvärmningskostnader, och förbrukningen minskat med cirka 30 procent, så blir det cirka 30 000 euro per år. Från det utgångsläget har priset på värme stigit ännu mycket”, förklarar Tuukkanen.

Återbetalningstiden beräknades ursprungligen till sju år, men nu närmar den sig sex år, och renoveringen blir allt lönsammare ju mer priset på fjärrvärme stiger. Det var viktigt för husbolaget att man med energirenoveringen kunde minska trycken att öka bolagsvederlaget.

Hurdana hälsningar har Fjäderstigen 6 till andra husbolag som tvekar att genomföra en likadan renovering?

”Om renoveringen på något sätt är ekonomiskt sund så varför skulle ni inte genomföra den? Jag förstår att om återbetalningstiden är 20 år eller mer, måste man överväga saker på ett annat sätt, men om återbetalningstiden är rimlig så varför i hela friden skulle man inte göra den? Varför gjordes inte renoveringen redan förra året? Det som kanske mest retar oss är att vi fick en fördröjning på ett år. Onödiga kostnader anhopades för att vi inte kunde börja besparingarna tidigare. Vi ångrar varje år som vi inte började!”

Följande renoveringar skymtar redan i de långsiktiga planerna på Fjäderstigen 6: jordvärme och även värmeåtervinning ur avloppsvatten har övervägts. Vi ska se om kråkorna har någon att säga om dem.

Puheenjohtaja taloyhtiön katolla
Frånluftens värmeåtervinningsrenovering på taket på Fjäderstigen 6 A syns främst åt kråkorna och känns förstås i aktieägarnas plånböcker.

Markus Tuukkanen tips åt husbolag

  1. Inkludera energirenoveringar i de långsiktiga planerna i tid, och berätta om dem för aktieägarna.
  2. Hitta en bra affärspartner att samarbeta smidigt med också i fortsättningen.
  3. Börja nu och inte i morgon; processen tar tid!

Husbolaget Fjäderstigen 6

  • Byggnader: Tre höghus på åtta våningar
  • Byggda: 1973
  • Bostäder: 144
  • Förbrukning av uppvärmningsenergi med fjärrvärme: 1 500 MWh/år
  • Förbrukning av uppvärmningsenergi med värmeåtervinning av frånluften: fjärrvärme cirka 900 MWh/år, el cirka 140 MWh/år (frånluftsvärmepumpen förbrukar el vid överföringen av värme från byggnadens frånluft till radiatornätet)
  • Besparingar i uppvärmningsenergi: cirka 460 MWh/år

Mer information

Ytterligare information och närmare tekniska detaljer finns i artikeln skriven av apparattillverkaren: https://www.tomallensenera.fi/lammon-talteenotto-kerrostalo-helsinki-sulkapolku

Vill du genomföra en energirenovering? Ta kontakt med Rådgivningen för husbolag, som är opartisk och kostnadsfri.

Artikelns bilder: Jussi Rekiaro

Den ursprungliga texten publicerades på finska 9.2.2022.