En energirenovering höjde värdet i ett höghus från 60-talet – ”Det är viktigt att boendekvalitet motsvarar dagens krav.”

Värdet av bostäderna i ett bostadsaktiebolag i Nordsjö höjdes samtidigt som boendebekvämligheten förbättrades. De boende blev överraskade av energirenoveringens nytta.

Renoveringar i bostadsaktiebolaget Lilla Ullholmsvägen hade skjutits upp i många år och nu var det dags för ett omfattande projekt. Höghuset från 1960-talet krävde en grundlig energirenovering. På den långa listan fanns bland annat fasadrenovering, tilläggsisolering, förnyelse av dräneringarna samt övergång till jordvärme.

Trots arbetsmängden gick Risto Lähteenmäki, ordförande i bostadsaktiebolaget, energiskt med i entreprenaden för resultatet är värt det. ”Vi fick veta i ett tidigt skede att energirenoveringen skulle ge permanenta besparingar. Även om finansieringsvederlaget höjs, minskas skötselvederlaget.”

Nästan 300 000 euros understöd från staten

Bostadsaktiebolaget satte i gång genom att utreda olika finansieringsalternativ. Man granskade tre finansieringsalternativ och deras eventuella kombinationer.

Delägarna blev snabbt intresserade av renoveringen, för en energirenovering återbetalar sig själv. Eftersom den omfattande renoveringen innefattade utöver energirenoveringen även mycket annat, var det möjligt att få ARA:s understöd till åtgärderna och till slut fick bostadsaktiebolaget understöd på knappa 300 000 euro.

Det finns tillräckligt med värme även under sträng köld

Den pågående energirenoveringen tar åtminstone två år men den ger mycket nytta. Vid energirenoveringen avstås från fjärrvärmen och i stället för den tar man jordvärme. Man förbereder sig på stränga köldvintrar med en liten elpanna som fungerar som reservkraftverk. På taken installeras solceller som ger el till bostadsaktiebolaget och pumparna. Därtill används kreditkalkyl då energiöverskottet krediteras till delägarna.

Då tilläggsisolering och värmerappning genomförs i ett hus samt fönstren förnyas avlägsnas det konstruktiva draget och luftläckor. Uppvärmningssystemet justeras helt på nytt och man installerar sensorer i minst en tredjedel av lägenheterna för att kontrollera och justera temperaturen.

”Värme rinner lätt ut i sanden i sådana här gamla hus och förr kände man detta klart under de kalla vintrarna”, säger Risto Lähteenmäki. ”Det är viktigt att boendekvaliteten motsvarar dagens krav. ”

Bostädernas värde ökar, koldioxidutsläppen minskar

En energirenovering i samband med en fasadrenovering leder till att bostädernas värde ökar. Bostädernas säljbarhet är helt annorlunda än före renoveringen. Tack vare jordvärme och solceller ökar intresset till en helt ny nivå.

Renoveringen kan även påverka boendeprofilens formning hos sådana som söker en energieffektiv bostad. Boendeprofilen kan ändras mot yngre barnfamiljer. Vid gårdsplanering som genomförs i slutet av renoveringen beaktas denna fråga.

”Det är intressant att se hur boendegruppen formas under de följande tio åren”, funderar Lähteenmäki.

Men renoveringen gläder även på ett annat sätt. Bostadsaktiebolagets koldioxidutsläpp minskas med cirka 140 ton på en årsnivå, det vill säga som bäst lika mycket som cirka 14 finländares koldioxidavtryck per år.

Läs mer om hur du effektivt inleder en energirenovering även i ditt bostadsaktiebolag.

Företagspresentation: Helsingfors stadsteam för energiexperterna erbjuder opartisk rådgivning med låg tröskel i energirenoveringens olika skeden. Tjänsten är gratis och avsedd för alla bolag för bostadshöghus i Helsingfors.