Miksi energiaremontti kannattaa?

Energiaremontti kannattaa tehdä, koska siitä on selvää taloudellista hyötyä asunnonomistajille. Lähes kaikissa helsinkiläisissä kerrostaloissa voidaan parantaa energiatehokkuutta niin, että se on taloudellisesti kannattavaa.

Kerrostalossa energiaremontin avulla voi olla mahdollista jopa puolittaa lämmityskulut. Tämä tarkoittaa hoitovastikkeen ja asumiskulujen merkittävää pienenemistä ja ajan myötä kertyviä säästöjä, sillä lämmitys on suurin yksittäinen kuluerä taloyhtiöissä. Energiaremontti vaikuttaa myös positiivisesti asunnon arvoon.

Osa energiaremonteista näkyy myös asumismukavuuden paranemisena. Kun ikkunoiden ja seinien lämmöneristystä ja ilmanvaihtoa parannetaan, kotona ei tarvitse kärsiä kuumuudesta, kylmästä tai vetoisuudesta.

Kuinka kannattava energiaremontti on tulevaisuudessa?

Energian säästäminen on taloudellisesti sitä kannattavampaa, mitä kalliimmaksi energian hinta muodostuu. Koska energian hintakehitys on viime vuosina ollut aiempaa epävarmempaa, taloyhtiöissä voi samalla olla haastavaa ennakoida täsmällisesti, miten nopeasti energiaremontista alkaa kertyä säästöjä.

Taloyhtiön on tärkeää varautua erilaisiin kustannusnäkymiin. Esimerkiksi maalämpöön siirtyminen yleensä poistaa taloyhtiöltä kaukolämpökulut kokonaan, mutta kasvattaa samalla sähkölaskua. Remonttia suunnitellessa kannattaa pyytää konsulttia tai urakoitsijaa laskemaan kannattavuutta erilaisilla energianhinnan kehityksillä, jotta saadaan varmuutta kannattavuuden arviointiin.