Näin etenette

Energiaremontti koostuu tyypillisesti monista toisiaan tukevista toimenpiteistä. Pienemmät talotekniset säädöt yhdistettynä isompiin toimenpiteisiin kuten maalämpöön tai lämmöntalteenottoon tuottavat usein hyvän lopputuloksen. Energiaremontin yhdistäminen peruskorjauksiin, kuten putkiremonttiin, on myös usein kannattava vaihtoehto.

Näillä askelilla energiaremonttiin

 • 1. Aloitus

  Pohtikaa energiaremontin mahdollisuutta alustavasti taloyhtiön hallituksessa. Vaihtoehtoja liikkeelle lähtemiseksi ovat yhteydenotto energianeuvontaan, tarjousten pyytäminen alan toimijoilta tai konsulttitoimistojen lähestyminen energiakartoituksen tilaamiseksi. Taloyhtiöiden energianeuvonnan asiantuntijat auttavat ja ohjaavat taloyhtiöitä oikeaan suuntaan lähtötilanne huomioiden.

 • 2. Yhtiökokouksesta valtuudet

  Käsitelkää energiaremonttia yhtiökokouksessa ja hankkikaa yhtiökokouksen valtuutus tarkempaan selvittämiseen ja mahdollisen energiakartoituksen tilaamiseen. Taloyhtiön energiakartoituksen hinta on yleensä muutama tuhat euroa, mikä on pieni osuus energiaremontti-investoinnista. Vaikutuksiltaan pienemmät toimenpiteet, kuten aurinkovoimalan hankkiminen, vaativat vähemmän kartoittamista kuin isommat.

 • 3. Energiakartoitus tarvittaessa

  Tilatkaa energiakartoitus ja tunnistakaa parhaat energiatehokkuustoimet. Kartoituksen sisältö voi vaihdella paljonkin riippuen taloyhtiön lähtötilanteesta ja tarpeesta. Kartoituksessa voidaan vertailla erilaisia lämmitystapoja ja eri toimenpiteiden yhdistelmiä. Kaikki energiaremontit eivät kuitenkaan vaadi erillistä energiakartoitusta.

  Hyödyntäkää energianeuvontaa kartoitustarpeen arvioinnissa ja tarjouspyynnon valmistelussa.

 • 4. Suunnittelu

  Hyödyntäkää energiakartoituksen tuloksia ja tehkää suunnitelma taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseksi. Hyödyntäkää energiakartoituksen tuloksia, saamianne tarjouksia ja energianeuvonnalta saamaanne apua ja tehkää suunnitelma taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseksi.

  Ottakaa huomioon myös muut korjaustarpeet ja niiden yhdistäminen energiaremonttiin.

 • 5. Kilpailutus ja toteutus

  Investoikaa kannattavimpiin toimenpiteisiin ja käyttäkää remontin suunnitteluun ja johtamiseen asiantuntevaa ammattilaista. Hyödyntäkää energianeuvontaa tarjousten arvioinnin tukena.

Kaupungin energia-asiantuntijat ovat prosessissa taloyhtiöiden tukena, mutta remonttien varsinaisesta tilaamisesta, toteuttamisesta ja maksamisesta vastaavat taloyhtiöt itse.