Perustietoa hallitukselle

Energiaremontti säästää rahaa ja parantaa asuntojen arvoa

Lähes kaikissa helsinkiläisissä kerrostaloissa voidaan parantaa energiatehokkuutta niin, että se on asunnonomistajille taloudellisesti kannattavaa. Energiaremonteista hyötyvät etenkin ennen 2000-lukua valmistuneet taloyhtiöt.

Taloyhtiöiden hoitokuluista suuri osa aiheutuu energiankulutuksesta eli tilojen ja käyttöveden lämmityksestä sekä kiinteistösähköstä. Tyypillisesti energia- ja vesikustannukset haukkaavat hoitokuluista 30-40 %. Kerrostalossa voidaan vähentää lämmityskuluja parhaimmillaan jopa 60 % parantamalla energiatehokkuutta ja ottamalla käyttöön uusia energiaratkaisuja.

Esimerkiksi maalämpöön siirtymisessä tai lämmön talteenoton toteuttamisessa ei tarvitse odottaa isoa peruskorjausta, vaan remontti on usein kannattava sellaisenaan, eikä sen toteutus häiritse asumista. Myös peruskorjaukset tarjoavat hyvän tilaisuuden parantaa energiatehokkuutta.

Energiaremontti on usein mahdollista toteuttaa vastikeneutraalisti. Se tarkoittaa, ettei yhtiövastiketta tarvitse nostaa remontin vuoksi – ja ajan myötä remontti alkaa tuottaa selviä säästöjä.

Hallitus tärkeässä roolissa

Taloyhtiön hallitus on erittäin tärkeässä asemassa taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisessa. Taloyhtiön hallituksella on taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimeenpanee yhtiökokouksen päätökset. Vähäisempiin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat yleensä ryhtyä myös ilman yhtiökokouksen päätöstä, jos energiahanke voidaan toteuttaa hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Taloyhtiössä kiinteistönpito ja korjaaminen kannattaa järjestää suunnitelmallisesti. Osakkailla ja asukkailla pitää olla hyvissä ajoin mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi korjaushankkeen sisältöön ja varautua taloudellisesti hankkeiden toteuttamiseen. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon tueksi on tarjolla runsaasti välineitä, ja energia-asiat kannattaa sisällyttää taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmaan. Kannattaa tutustua Motivan kattaviin ohjeisiin taloyhtiöille energiateemassa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu talon energiankulutuksen seuraaminen ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päättäminen. Taloyhtiön osakkaille on tärkeää kertoa energiakustannusten merkityksestä, jotta fiksut investoinnit energiatehokkuuteen saadaan toteutettua. Osakkaiden kannalta kiinnostavaa tietoa on myös energiakustannusten osuus hoitovastikkeessa. 

Haluatteko neuvontaa tai puolueettoman asiantuntijan mukaan hallituksen kokoukseen? Helsingin kaupunki tarjoaa taloyhtiöille maksutonta neuvontaa energiaremontin eri vaiheissa. Lue lisää ja ota yhteyttä neuvontaan.