Hankimme Mellunkylän ja Malmin taloyhtiöille tuettuja energiatarkastuksia

Jätä yhteystietosi lomakkeella ja pysyt kuulolla

Energiaremonttien yleisimmät virheet

Taloyhtiöitä usein mietityttää, mikä energiaremonteissa yleisimmin menee pieleen eli millaisia sudenkuoppia tulee välttää. Yleensä itse teknisten ratkaisujen ongelmat ovat itse asiassa vähäisiä ja vältettävissä hyvällä suunnittelulla. Sen sijaan suurimmat hankaluudet liittyvät usein taloyhtiön energiahankkeen valmisteluun. Tässä artikkelissa listataan tyypillisimpiä sudenkuoppia satunnaisessa järjestyksessä. 

Pieni mies istuu kolikoiden päällä
Kuva: Mathiu Stern, Unsplash

1. Pihistellään asiantuntija-avussa 

Harvan taloyhtiön hallituksessa on rakentamisen tai talotekniikan ammattilaisia. Osakkailta saattaa kuitenkin unohtua, että yleensä taloyhtiön asioita hallituksessa hoitaa pienellä korvauksella samanlaisia ”maallikoita” kuin he itsekin ovat. Jotta remontit onnistuvat, hallituksen ja samalla koko taloyhtiön avuksi kannattaa palkata ulkopuolista osaamista. Hyvästä asiantuntija-avusta kannattaa aina maksaa. Monesti sillä säästää omien yöunien lisäksi yhtiön varoja, kun asiat menevät kerralla oikein. 

2. Viestitään liian vähän 

Erityisesti isommissa hankkeissa aktiivinen viestintä osakkaiden suuntaan on tärkeää. Hankkeet saavat helpommin kannatusta, kun osakkaat tietävät mitä ollaan tekemässä ja miksi. Viestintä kannattaa aloittaa jo ihan ideointivaiheessa, vaikka varsinaista esiteltävää ratkaisua ei vielä olisi. Osakkaille voi esimerkiksi ilmoittaa, että hallituksen on tarkoitus alkaa pohtia mahdollisia energiaremonttivaihtoehtoja. Isompia tiedotus- tai keskustelutilaisuuksia on hyvä järjestää muutama viikko ennen yhtiökokouksia, joissa asioista päätetään. Hyviä materiaaleja ja oppaita taloyhtiön viestinnän tueksi löytyy HSY:n energianeuvonnalta.

3. Remonttien järjestys ja yhtymäkohdat jäävät miettimättä 

Energiansäästötoimien valmistelu taloyhtiöissä voi viedä useamman vuoden, joten suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tällöin uusi ratkaisu ehditään ottaa käyttöön ennen kuin vanha on käyttöikänsä päässä. Monen peruskorjausremontin yhteydessä on helppoa ja halpaa tehdä parannuksia energiatehokkuuteen. Siksi onkin tärkeää miettiä aina remontteja suunnitellessa, voisiko samassa yhteydessä tehdä energiaa säästäviä parannuksia. Esimerkiksi kattoremontin yhteydessä voi parantaa yläpohjan eristystä tai putkiremontissa asentaa vettä säästävät suihkut.  

Myös remonttien järjestyksellä on väliä. Katto kannattaa laittaa kuntoon ennen aurinkopaneeleiden asentamista, ja piharemontti kannattaa tehdä vasta maalämpöremontin jälkeen, kun maalämmön asennus vaatii pihan kaivelua. On harmillista, jos on juuri uusittu esimerkiksi ilmanvaihdon puhaltimet ja vasta sitten päätetään tehdä poistoilmalämpöpumppuremontti. Tällöin juuri uusitut puhaltimet joudutaan yleensä vaihtamaan lämmöntalteenottoyksiköihin, joihin kuuluu uudet puhaltimet. Lue listaus korjaushankkeiden energiatehokkuusmahdollisuuksista sivuiltamme.

Putkia maakaivannossa
Maalämpöä varten joudutaan tekemään pihalla jonkin verran kaivamista, joten se kannattaa toteuttaa ennen piharemonttia.

4. Remonttien kilpailutuksessa unohdetaan tarjousten erilainen sisältö 

Energiaremonttien sisällöissä on monesti pienempiä tai suurempia eroja. Esimerkiksi ikkunaremontti saattaa sisältää mitä tahansa ikkunanpielien maalaamisen ja markkinoiden energiatehokkaimpiin ikkunoihin vaihtamisen välillä. Siksi on erityisen tärkeää, että tarjousten sisältöä vertaillaan. Hintaerokin saattaa selittyä tarjousten erilaisilla sisällöillä, jolloin voi olla kannattavinta valita tarjouksista kallein, jos sen sisältö on kaikkein kattavin. 

Jos remontissa ollaan ottamassa käyttöön taloyhtiölle uutta ja vielä vierasta tekniikkaa, tarjousten vertailu saattaa helpommin jäädä hintatarkasteluksi. Tässäkin tilanteessa kannattaa hyödyntää asiantuntija-apua, jotta tarjousten sisältö selkeytyy. Asiantuntijaa voi hyödyntää jo tarjouksia pyydettäessä, jotta laskennan lähtötiedot saadaan kerralla oikein. 

5. Kopioidaan naapurin remontti 

”Mikä on paras remontti talomme ikäiseen kaukolämpölämmitteiseen kerrostaloon?” on tyypillinen kysymys, jota Helsingin kaupungin energianeuvonnalle esitetään. Vastaamisen haaste on siinä, ettei täysin identtisiä taloja juurikaan ole. Toki joitain yleisimpiä ikäkaudelleen tyypillisiä ratkaisuja voidaan listata, mutta todellisuudessa tapaukset ovat merkittävästi kirjavampia.  

Samana vuonna rakennetuissa taloissa voi olla hyvin erilaisia rakenteellisia ratkaisuja. Lisäksi remontteja on saatettu tehdä eri tahtia ja eri tavalla. Samoin kuin lääkäristä ei saa itselleen yleispätevää remppapakettia pelkän iän perusteella, ei sellaisia ole saatavilla taloillekaan.  

Inspiraatiota on hyvä hakea muilta taloyhtiöiltä ja kysellä kokemuksia, mutta loppupeleissä kukin rakennus on aina yksilö. Ensin on hyvä kartoittaa, millaisia erilaisia ratkaisuja voidaan tehdä. Esimerkiksi keskitetty koneellinen poistoilmanvaihto mahdollistaa poistoilmalämpöpumpun, kun taas painovoimaiseen ilmanvaihtoon vastaavaa ratkaisua ei voida toteuttaa ilman isompia muutoksia ilmanvaihtoon. Kun realiteetit ja vaihtoehdot on selvillä, voidaan valita toteutettavat toimenpiteet ja pohtia parasta toteutusjärjestystä. 

6. Odotellaan uutta teknologiaa 

Teknologia kehittyy koko ajan ja uusia ratkaisuja hiipii markkinoille säännöllisen epäsäännöllisesti. Kun taloyhtiössä pohditaan, mitkä teknologiat ovat vielä täysin kehitysasteella ja mitkä jo toimiviksi todettuja vakiintuneempia ratkaisuja, kannattaa jälleen hyödyntää asiantuntija-apua. 

Markkinoilla olevista ratkaisuista ei hyödy, jos niitä ei ota käyttöön. Hyvänä esimerkkinä As Oy Sulkapolku 6:n hallituksen puheenjohtaja, jota poistoilmalämpöpumppuremontissa harmittaa eniten se, että remonttiin tuli viivästystä. Tarkempaa tietoa Sulkapolku 6:n energiaremontista löytyy artikkelistamme: Pitäjänmäen taloyhtiö onnistui energiaremontissaan: ”Kadumme jokaista vuotta, kun ei aloitettu!”

Talon katolla oleva poistoilman lämmöntalteenottoyksikkö
Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän yksikkö taloyhtiön katolla Kuva: Jussi Rekiaro

Haluatko välttää energiaremontissasi ainakin nämä yleisimmät virheet?

Ota yhteyttä taloyhtiöiden energianeuvontapalveluun ilmaiseksi.